National park Brijuni

 Vanuit Stranici is het ongeveer 35 Km rijden naar Fazana waar je d.m.v. een boot over kan steken naar het national park Brijuni.

brijuni1BRIJUNI (BRIONI) –  een wereld van maagdelijk schone eilanden
De legende wil dat, toen God de aarde creëerde en van een deel hiervan een paradijs maakte, Istrië is ontstaan. Dit gebied was een tuin vol met bomen en velden, omringd door een kristalheldere zee, waar de bewoners een gelukkig en sereen leven leidden.
De duivel, die dit idyllische oord niet kon accepteren, besloot het te vernietigen. Hij sneed een zak vol met stenen open, die een engel meebracht van dit land, en liet ze vallen op het gehele gebied en vernietigde hiermee de velden en bomen. Echter, de engel verzamelde alle stukjes die overgebleven waren van het paradijs en bracht ze naar de zee die zich over hen ontfermde en beschermde.  Zo ontstonden de Brijuni eilanden.
“Wanneer het ooit mogelijk zou zijn dat alle, nog onontdekte historische monumenten, van het Romaanse tijdperk tot in de 16e eeuw, aan het licht zouden komen, dan zou deze prachtige archipel een openluchtmuseum worden met een grote culturele en historische betekenis. Van elke cultuur, dat haar sporen heeft achtergelaten, is een cultureel monument terug te vinden.” A. Gnirs, 1911.
De Brijuni eilanden zijn een prachtig voorbeeld van een samensmelting van de natuur en het culturele en historische erfgoed van de bewoners uit het verleden. Het milde klimaat en de optimale geografische positie, dat goede verdedigingsmogelijkheden biedt tegen buitenstaanders, werd mogelijk gemaakt door continue aanwezigheid van de mens, van het stenen tijdperk tot aan het heden.
Op één klein eiland, met een oppervlakte van slechts 7km2, vindt u een massa aan archeologische  overblijfselen met grote historische waarde, van de overblijfselen uit het Neolithische tijdperk, die te vinden zijn in een dorpje inNationaal-Park-Brijuni de baai  “Soline” , tot aan villas uit het Romeinse tijdperk en bouwstijlen uit het Venetiaans- en Oostenrijks-Hongaarse Rijk; Deze bouwstijlen zijn vooral terug te vinden in,
mondaine vakantie- en kuuroorden, die gebouwd werden aan het begin van de 20e eeuw, evenals in de residentie van de voormalige Joegoslavische president Tito die hier, van 1954 tot 1979, buitenlandse staatshoofden ontving. Deze korte geschiedenis van de Brijuni Archipel getuigt van de aanwezigheid van de mens gedurende 5000 jaar en de ontwikkeling van de flora en fauna en de cultuur door diegenen die hier geleefd hebben. Het is een paradijs, een verbinding tussen groene en velden een blauwe kristalheldere zee, tussen ongerepte baaien en heuvels, gekarakteriseerd door het witte Istrische gesteente.